Makedonske flag

Af den samlede 1199 vælgere makedonske nationalitet indskrevet i vælgernes liste i Zagreb, blev afstemningen nærmede 170 vælgere eller 14,18%, hvoraf en stemmesedler er 170 vælgere eller 14,18%.

De gyldige lister var 168 eller 98,82%. Ugyldige 2-afstemninger eller 1,18%. Disse kandidater er blevet valgt til Rådet for de makedonske nationale mindretal:

1.GORAN ANDONOSKI
2. TINKA BARBUTOV KRSTEVA

3. OLGA ČIČEK
4. NIKOLČE CVETANOVSKI
5. IVAN DIMOSKI
6. IRAN ANGELOVA-POPRŽAN

7. LJUBINKA BAMBIR
8. ZORAN BOGDANOVSKI
9. NAUM JOVANOSKI

10. ELIZABETA PLANINIĆ

11. BRANKO RISTOVSKI

12. KATERINA ZEKOVIĆ

13. SPOMENKA DEMNIEVA

14. STOJČE KMETSKI

15. JANGEL MALINOV
16. BLAGOJA MIRČEVSKI

17. ANA GOLENKO
18. DARKO RADEVSKI

19. ZORICA VELINOVSKA

20. TODE ČUČUKOVSKI

21. GORDANA KOLESKI

22. DANIEL LAZOV
23. VLADE MALEČKOV

24. GORDANA STOJKOV

25. MONIKA KORDIĆ